Skatteråd Landbo Limfjord

Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skattebetalingen for dit kapitalselskab? Senest fredag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2020. Acontoskatten i 2020 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusiv skattetillæg fra 2019 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…