Kontantforbuddet nedsættes til 20.000 kr.

Forbud imod handler med en kontant betaling på 20.000 kr. eller derover Fra den 1. juli 2021 må erhvervsdrivende modtage færre kontanter. Indsatsen skærpes hermed i bekæmpelsen af kriminalitet og hvidvask. Fremover må du højest modtage 19.999 kr. i kontanter, ellers kan du straffes med bøde. Bøden lyder på 25 % af beløbet, dog mindst…

Den nye ferielov

Sommerferien står for døren – hvordan er det nu lige det er med den nye ferielov? Den 1. september 2020 fik Danmark en ny ferielov, hvor dine medarbejdere har mulighed for at afholde samtidighedsferie. Samtidighedsferie skal forstås sådan, at medarbejderne har mulighed for at afholde ferie i samme år som det er optjent i. Helt…

Virksomhedens kondital

Hvad har virksomhedens afkastningsgrad med kondital at gøre? Ligesom konditallet fortæller om iltoptagelse pr. kilo kropsvægt, så fortæller afkastningsgraden om, hvor meget du tjener, hver gang du har investeret en tudse.   5 % for jord og 15 % på dyr, det er 2 gode og ambitiøse mål for afkastningsgrader i jordbruget. Gør det til…

Udnytter du fradragsmulighederne?

Udnyt dine fradragsmuligheder Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto senest d. 15. maj 2021, hvis du vil have fradrag i 2020. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Gavekort til ansatte kan gives skattefrit

Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max 1.200 kr. til oplevelser skattefrie En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie. DI opfordrer virksomheder til at gøre brug af muligheden, der kan gives som del af den normale løn. Normalt bliver et…

Hvornår er der frist for selskabsregnskaber

Selskaberne har to forskellige deadlines for indsendelse til myndighederne Erhvervsstyrelsen Fristen for at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er senest 5 måneder efter balancedagen. Slutter selskabets regnskabsår eksempelvis den 31.12.2020, er fristen for indsendelse af årsrapporten 31. maj 2021. Slutter selskabets regnskabsår den 30.06.2021, er fristen den 30.11.2021. Ovenstående gælder for regnskabsklasse B og C, hvilket omfatter…

Er din medhjælper medarbejder eller underentreprenør?

Er din medhjælper medarbejder eller underentreprenør? – Pas på du ikke hænger på medhjælperens skat! Er ham eller hende, der hjælper dig i din virksomhed lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i forhold til det udførte arbejde for dig? Svaret afgør, om det er ”medhjælperen” selv eller dig som arbejdsgiver, der skal indbetale skatten. ”Medhjælperens” skatteforhold er…

Husleje eller fri bolig?

Har du medarbejdere der betaler husleje eller har fri bolig? Hvordan fastsættes huslejen for din medarbejder?   Markedsværdien er den værdi, som medarbejderen skal betale ved leje af boligen. Hvis arbejdsgiver selv ejer boligen, kan det være vanskeligt at fastsætte markedsværdien, men det er arbejdsgivers opgave at finde ud af, hvad en tilsvarende bolig udlejes…

Bliv lokket til mere risiko

Køber du mere risiko, stiger omsætningen i banken   Negative renter på indlån kan give banken en øget omsætning, fordi du køber mere risiko.   Øget avance til banken Du betaler renter for at have penge stående i banken. De renter kan du spare ved at købe værdipapirer eller skyde mere ind på pension. Ændringer,…