Skatteråd Landbo Limfjord

Reglerne for forældrekøb er ændret

Reglerne for forældrekøb er ændret og har betydning for din forskudsopgørelse Er du ejer og udlejer en bolig til nærtstående (det såkaldte forældrekøb), som indgår i virksomhedsordningen?   Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft for udlejning af bolig i virksomhedsordningen. De nye regler betyder, at den skattefordel, der tidligere har været under…