Hvad sker der, hvis et selskabsregnskab indsendes for sent til Erhvervsstyrelsen??

Kender du konsekvenserne hvis dit selskabsregnskab indsendes for sent? Ifølge årsregnskabsloven har et selskab omfattet af regnskabsklasse B og C pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis et selskab har kalenderårsregnskab, betyder det derfor, at der skal indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 31/5 året efter…