Er heste erhverv eller hobby?

Er heste dit erhverv eller din hobby? Der er mange virksomheder i Danmark, der arbejder med heste, men set fra Skattestyrelsen synsvinkel har hestebranchen ofte lidt karakter af en hobby.   En selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål, at opnå et…