Salg af solcelleanlæg til ægtefællen

Skatterådet har i en sag fra 2021 den opfattelse, at et solcelleanlæg anskaffet efter reglerne før 20. november 2012 ikke kan ændre beskatningsform ved overdragelse til ægtefællen.   VE-anlæg (typisk solcelleanlæg) på mindre end 6 kW, som var anskaffet før 20. november 2012 havde dengang mulighed for at vælge beskatning efter de skematiske regler eller…