Husleje eller fri bolig?

Har du medarbejdere der betaler husleje eller har fri bolig? Hvordan fastsættes huslejen for din medarbejder?   Markedsværdien er den værdi, som medarbejderen skal betale ved leje af boligen. Hvis arbejdsgiver selv ejer boligen, kan det være vanskeligt at fastsætte markedsværdien, men det er arbejdsgivers opgave at finde ud af, hvad en tilsvarende bolig udlejes…