Hvornår er der frist for selskabsregnskaber

Selskaberne har to forskellige deadlines for indsendelse til myndighederne Erhvervsstyrelsen Fristen for at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er senest 5 måneder efter balancedagen. Slutter selskabets regnskabsår eksempelvis den 31.12.2020, er fristen for indsendelse af årsrapporten 31. maj 2021. Slutter selskabets regnskabsår den 30.06.2021, er fristen den 30.11.2021. Ovenstående gælder for regnskabsklasse B og C, hvilket omfatter…