Virksomhedens kondital

Hvad har virksomhedens afkastningsgrad med kondital at gøre? Ligesom konditallet fortæller om iltoptagelse pr. kilo kropsvægt, så fortæller afkastningsgraden om, hvor meget du tjener, hver gang du har investeret en tudse.   5 % for jord og 15 % på dyr, det er 2 gode og ambitiøse mål for afkastningsgrader i jordbruget. Gør det til…

Udnytter du fradragsmulighederne?

Udnyt dine fradragsmuligheder Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto senest d. 15. maj 2021, hvis du vil have fradrag i 2020. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Gavekort til ansatte kan gives skattefrit

Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max 1.200 kr. til oplevelser skattefrie En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie. DI opfordrer virksomheder til at gøre brug af muligheden, der kan gives som del af den normale løn. Normalt bliver et…