Er heste erhverv eller hobby?

Er heste dit erhverv eller din hobby? Der er mange virksomheder i Danmark, der arbejder med heste, men set fra Skattestyrelsen synsvinkel har hestebranchen ofte lidt karakter af en hobby.   En selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål, at opnå et…

Hvad sker der, hvis et selskabsregnskab indsendes for sent til Erhvervsstyrelsen??

Kender du konsekvenserne hvis dit selskabsregnskab indsendes for sent? Ifølge årsregnskabsloven har et selskab omfattet af regnskabsklasse B og C pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis et selskab har kalenderårsregnskab, betyder det derfor, at der skal indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 31/5 året efter…

Skatteråd Landbo Limfjord

Reglerne for forældrekøb er ændret

Reglerne for forældrekøb er ændret og har betydning for din forskudsopgørelse Er du ejer og udlejer en bolig til nærtstående (det såkaldte forældrekøb), som indgår i virksomhedsordningen?   Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft for udlejning af bolig i virksomhedsordningen. De nye regler betyder, at den skattefordel, der tidligere har været under…

Begivenheder efter udløb af regnskabsperioden

Skal begivenheder fra udløb af regnskab til godkendelse af regnskab indregnes?   Fra udløbet af regnskabsperioden og indtil regnskabet er godkendt, kan der ske mange forskellige ting, spørgsmålet er, om disse skal påvirke og/eller indregnes i regnskabet. Nogle ting skal der tages højde for i regnskabet (regulerende begivenheder), og andre skal der ikke tages højde…

Skattekonto

Skattekontoen giver overblik Alle virksomheder har en skattekonto.   Formålet med skattekontoen er, at give dig et samlet overblik over dit mellemværende med Skattestyrelsen.   Dit mellemværende kan være moms, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, udbytteskat, lønsumsafgift, mange afgifter og gebyrer. Du kan også se, om der evt. skulle være sendt gæld videre til inddrivelse.   Skattekontoen…

Personaleudgifter, momsfradrag eller ej?

Har du styr på hvornår du kan bruge momsfradrag? Når det gælder personaleudgifter, kan der kun opnås momsfradrag i forhold til strengt erhvervsmæssige udgifter. Til trods for at der næppe findes virksomhedsejere, som mener, at de bruger flere penge på personalet end nødvendigt, og at alle deres omkostninger derfor netop er strengt erhvervsmæssige. Det er…

Udskydelse af A-skat betaling

Udskydelse af A-skat betaling Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder, derfor har regeringen og folketingets partier vedtaget en udvidelse af A-skattelåneordning for at styrke små og mellemstore virksomheder. Hvad betyder det? Den ordinære betalingsfrist for betaling af medarbejdernes A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ måned for alle virksomheder. Der skal ske betaling ultimo…

Mink – pengene kan udbetales fra i dag

Minkavlerne kan få udbetalt penge fra i dag Udfyld erklæring til erstatning og tempobonus   Minkavlere kan nu sende den nødvendige erklæring til Fødevarestyrelsen til brug for udbetaling af forskud på erstatning for skindværdi og tempobonus i forbindelse med aflivning af mink som følge af COVID-19. ​Erklæringen er som udgangspunkt en forudsætning for, at Fødevarestyrelsen…