Virksomhedens kondital

Hvad har virksomhedens afkastningsgrad med kondital at gøre? Ligesom konditallet fortæller om iltoptagelse pr. kilo kropsvægt, så fortæller afkastningsgraden om, hvor meget du tjener, hver gang du har investeret en tudse.   5 % for jord og 15 % på dyr, det er 2 gode og ambitiøse mål for afkastningsgrader i jordbruget. Gør det til…

Hvornår er der frist for selskabsregnskaber

Selskaberne har to forskellige deadlines for indsendelse til myndighederne Erhvervsstyrelsen Fristen for at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er senest 5 måneder efter balancedagen. Slutter selskabets regnskabsår eksempelvis den 31.12.2020, er fristen for indsendelse af årsrapporten 31. maj 2021. Slutter selskabets regnskabsår den 30.06.2021, er fristen den 30.11.2021. Ovenstående gælder for regnskabsklasse B og C, hvilket omfatter…

Husleje eller fri bolig?

Har du medarbejdere der betaler husleje eller har fri bolig? Hvordan fastsættes huslejen for din medarbejder?   Markedsværdien er den værdi, som medarbejderen skal betale ved leje af boligen. Hvis arbejdsgiver selv ejer boligen, kan det være vanskeligt at fastsætte markedsværdien, men det er arbejdsgivers opgave at finde ud af, hvad en tilsvarende bolig udlejes…

Bliv lokket til mere risiko

Køber du mere risiko, stiger omsætningen i banken   Negative renter på indlån kan give banken en øget omsætning, fordi du køber mere risiko.   Øget avance til banken Du betaler renter for at have penge stående i banken. De renter kan du spare ved at købe værdipapirer eller skyde mere ind på pension. Ændringer,…

P-afgift i banken

P-afgift i banken   At betale negativ indlånsrente i banken, føles som at skulle købe en parkeringsbillet for at komme ind at handle hos købmanden.   At betale skat er udtryk for, at du har tjent penge. At betale negativ indlånsrente er udtryk for, at du har penge i banken. Indrømmet: mundvigene har sjældent kurs…

Salg af solcelleanlæg til ægtefællen

Skatterådet har i en sag fra 2021 den opfattelse, at et solcelleanlæg anskaffet efter reglerne før 20. november 2012 ikke kan ændre beskatningsform ved overdragelse til ægtefællen.   VE-anlæg (typisk solcelleanlæg) på mindre end 6 kW, som var anskaffet før 20. november 2012 havde dengang mulighed for at vælge beskatning efter de skematiske regler eller…

Er heste erhverv eller hobby?

Er heste dit erhverv eller din hobby? Der er mange virksomheder i Danmark, der arbejder med heste, men set fra Skattestyrelsen synsvinkel har hestebranchen ofte lidt karakter af en hobby.   En selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål, at opnå et…

Hvad sker der, hvis et selskabsregnskab indsendes for sent til Erhvervsstyrelsen??

Kender du konsekvenserne hvis dit selskabsregnskab indsendes for sent? Ifølge årsregnskabsloven har et selskab omfattet af regnskabsklasse B og C pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis et selskab har kalenderårsregnskab, betyder det derfor, at der skal indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 31/5 året efter…