Hvad sker der, hvis et selskabsregnskab indsendes for sent til Erhvervsstyrelsen??

Kender du konsekvenserne hvis dit selskabsregnskab indsendes for sent? Ifølge årsregnskabsloven har et selskab omfattet af regnskabsklasse B og C pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis et selskab har kalenderårsregnskab, betyder det derfor, at der skal indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 31/5 året efter…

Begivenheder efter udløb af regnskabsperioden

Skal begivenheder fra udløb af regnskab til godkendelse af regnskab indregnes?   Fra udløbet af regnskabsperioden og indtil regnskabet er godkendt, kan der ske mange forskellige ting, spørgsmålet er, om disse skal påvirke og/eller indregnes i regnskabet. Nogle ting skal der tages højde for i regnskabet (regulerende begivenheder), og andre skal der ikke tages højde…