Udnytter du fradragsmulighederne?

Udnyt dine fradragsmuligheder Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto senest d. 15. maj 2021, hvis du vil have fradrag i 2020. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Gavekort til ansatte kan gives skattefrit

Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max 1.200 kr. til oplevelser skattefrie En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie. DI opfordrer virksomheder til at gøre brug af muligheden, der kan gives som del af den normale løn. Normalt bliver et…

Er din medhjælper medarbejder eller underentreprenør?

Er din medhjælper medarbejder eller underentreprenør? – Pas på du ikke hænger på medhjælperens skat! Er ham eller hende, der hjælper dig i din virksomhed lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i forhold til det udførte arbejde for dig? Svaret afgør, om det er ”medhjælperen” selv eller dig som arbejdsgiver, der skal indbetale skatten. ”Medhjælperens” skatteforhold er…

Aconto skat 2021

Ved du hvornår du skal indbetale aconto skat for 2021?   Senest lørdag den 20. marts skal kapitalselskaber indbetale 1. ordinære aconto skat for 2021. Acontoskatten i 2021 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.   Forventer du afvigelse? Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2021 vil afvige væsentligt…

Selskabers aconto skat

Ved du hvornår du skal indbetale aconto skat for 2021?   Senest lørdag den 20. marts skal kapitalselskaber indbetale 1. ordinære aconto skat for 2021. Acontoskatten i 2021 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.   Forventer du afvigelse? Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2021 vil afvige væsentligt…

Skatteråd Landbo Limfjord

Reglerne for forældrekøb er ændret

Reglerne for forældrekøb er ændret og har betydning for din forskudsopgørelse Er du ejer og udlejer en bolig til nærtstående (det såkaldte forældrekøb), som indgår i virksomhedsordningen?   Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft for udlejning af bolig i virksomhedsordningen. De nye regler betyder, at den skattefordel, der tidligere har været under…