Arbejdsmiljøet – har du styr på det?

Arbejdsmiljøet – har du styr på det? Har du styr på arbejdsmiljøet i din virksomhed? Det kan være en god idé at få tjekket op på om du har styr på arbejdsmiljøet i din virksomhed. Der skal laves en ArbejdsPlads Vurdering (APV), mindst hvert tredje år. APV’en skal følges op af handlingsplaner om hvordan man…

Kan dine opsagte medarbejdere få dagpenge?

Kan dine opsagte medarbejdere få dagpenge? Som følge af Corona-virussen har mange arbejdsgivere allerede været nødt til at opsige deres medarbejdere, og der kommer sandsynligvis flere opsigelser til det næste stykke tid. Mange lokale virksomheder er eller bliver ramt af ordrenedgang/manglende arbejde, ligesom minkerhvervet er hårdt ramt. Herunder kan du se, hvad der skal til…

Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skattebetalingen for dit kapitalselskab? Senest fredag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2020. Acontoskatten i 2020 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusiv skattetillæg fra 2019 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…

Er du opmærksom på ændringerne i arbejdsmiljøloven?

Nye ændringer er vedtaget Der blev vedtaget ændringer til den nuværende arbejdsmiljølov ved udgangen af 2019. Ændringerne træder løbende i kraft fra januar 2020 til september 2021.   De væsentligste ændringer i aftalen er at Arbejdstilsynet ved kontrol besøg tidligere har kunne give et rådgivningspåbud, hvilket betød at virksomheden var tvunget til at bruge et…

Telefonsælgere

Pas på telefonsælgere som erhvervsdrivende

Vær opmærksom når du får en telefonsælger i røret! Vi har alle prøvet at blive ringet op, mere eller mindre belejligt, af en der vil sælge strøm, telefonabonnement, aviser eller noget helt andet. Telefonsælgerne kan være meget påtrængende og nærmest aggressiv i deres forsøg på at få noget solgt. Som erhvervsdrivende skal du passe særlig…

Alle arbejdsskader skal anmeldes

Husker du at anmelde alle former for arbejdsskade? Den 1. januar 2020 skete der en lovændring i arbejdsskadeloven, som betyder at mindre skader, uden behandlinger og sygemeldinger, også kan være omfattet af reglerne, og dermed også skal anmeldes. Der er blevet større usikkerhed om, hvor grænsen går for hvornår en arbejdsskade skal anmeldes, og vores…

Arbejdsskade

Arbejdsskade – Hvad gør man og hvordan er man stillet? Hvis du er udsat for en ulykke eller får en erhvervssygdom, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. For at kunne få erstatning skal skaden anerkendes som en arbejdsskade.   Der findes to typer arbejdsskader, som arbejdsskadesikringsloven gælder for: Arbejdsulykke En arbejdsulykke er en personskade, -…