Udnyt fradragsmulighederne

Udnytter du dine fradragsmuligheder? Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto inden d. 15. maj, hvis du vil have fradrag i 2018. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Den nye ferielov fortsat…

Hvorfor bliver der indefrosset penge? Der vil være en overgangsperiode fra 1. september 2019 til 31. august 2020, hvor vi afholder ”gammel” ferie, samtidig med at vi optjener ferie, jf. nedenstående figur. Hvad er det for noget med de feriepenge der bliver indefrosset? Hvorfor kan vi (lønmodtageren) ikke bare få feriepengene udbetalt? Hvad sker der…

Den nye ferielov

Den nye ferielov, hvad er det lige den betyder for den enkelte? Vi har flere arbejdsgivere, der ringer ind og er i tvivl om, hvordan den nye ferielov kommer til at påvirke den optjente ferie fra 1. september 2019. De vil derfor gerne vide, hvad de skal være opmærksomme på. Læs med nedenfor, hvor vi,…

Streng indkøring betaler sig

I Landbo Limfjord har vi fokus på, at systematisk indkøring af nye medarbejdere kan ses på bundlinjen. Vore medarbejdere er glade for den stringente opfølgning og det fokus, vi dermed har på, at nye kolleger kommer godt og hurtigt fra start. Gælder det samme egentlig ikke for dig og din virksomhed…?   Du vil som…

APV i små virksomheder

Selvom du har en mindre virksomhed med få ansatte skal I stadig lave en APV. APV’en kan udføres på mange måder, både skriftligt og mundtligt. Alle virksomheder med ansatte skal lave en APV. APV står for Arbejds Plads Vurdering. APV’en skal laves for at sætte fokus på arbejdsmiljøet i virksomheden. Når APV’en skal udarbejdes skal…

Overenskomst stigning for elever pr. 1/3-2019

Loven foreskriver, at lønnen mindst skal udgøre den løn der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området. Indenfor landbruget er det overenskomsten mellem GLS-A og 3F, der er gældende. Overenskomsten kan findes på 3F`s eller GLS-A` s hjemmeside. Som arbejdsgiver, med elever ansat, skal du være særligt opmærksom på ændringer i fritvalgsordningen, hvor elever pr.…