Skattekonto

Skattekontoen giver overblik Alle virksomheder har en skattekonto.   Formålet med skattekontoen er, at give dig et samlet overblik over dit mellemværende med Skattestyrelsen.   Dit mellemværende kan være moms, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, udbytteskat, lønsumsafgift, mange afgifter og gebyrer. Du kan også se, om der evt. skulle være sendt gæld videre til inddrivelse.   Skattekontoen…

Personaleudgifter, momsfradrag eller ej?

Har du styr på hvornår du kan bruge momsfradrag? Når det gælder personaleudgifter, kan der kun opnås momsfradrag i forhold til strengt erhvervsmæssige udgifter. Til trods for at der næppe findes virksomhedsejere, som mener, at de bruger flere penge på personalet end nødvendigt, og at alle deres omkostninger derfor netop er strengt erhvervsmæssige. Det er…

Udskydelse af A-skat betaling

Udskydelse af A-skat betaling Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder, derfor har regeringen og folketingets partier vedtaget en udvidelse af A-skattelåneordning for at styrke små og mellemstore virksomheder. Hvad betyder det? Den ordinære betalingsfrist for betaling af medarbejdernes A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ måned for alle virksomheder. Der skal ske betaling ultimo…

Mink – pengene kan udbetales fra i dag

Minkavlerne kan få udbetalt penge fra i dag Udfyld erklæring til erstatning og tempobonus   Minkavlere kan nu sende den nødvendige erklæring til Fødevarestyrelsen til brug for udbetaling af forskud på erstatning for skindværdi og tempobonus i forbindelse med aflivning af mink som følge af COVID-19. ​Erklæringen er som udgangspunkt en forudsætning for, at Fødevarestyrelsen…

Regnskabsmæssig behandling af covid19-kompensation

Præsentation og indregning i årsregnskabet Nedenstående bygger på en fortolkning af årsregnskabsloven (ÅRL). De modtagne kompensationsbeløb betragtes som offentlige tilskud, uanset hvilken hjælpepakke, der er modtaget kompensationen fra. Kompensationen udgør en særlig post efter ÅRL § 67 a. Særlige poster skal have karakter af noget særligt og ikke-tilbagevendende. Kompensationen skal indregnes i resultatopgørelsen under ”andre…

Ny momslåneordning til SMV’er

Ny momslåneordning Danske virksomheders likviditet er fortsat under pres som følge af coronakrisen. Særligt små og mellemstore virksomheder samt visse brancher som restaurationsbranchen, hoteller, rejsebureauer og butikker mv. vurderes at være særligt presset på deres omsætning. For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet yderligere har regeringen besluttet, at små og mellemstore virksomheder får mulighed…

Skatteråd Landbo Limfjord

HAR DIT SELSKAB TJENT MERE END FORVENTET I 2020?

Har dit selskab tjent mere end forventet i 2020? Selskaber kan indbetale frivillig restskat for 2020 indtil 1. februar Selskaber betaler aconto skat to gange årligt i henholdsvis marts og november. Derudover har selskaberne en ekstra chance, da selskaber kan indbetale en tredje frivillig aconto rate for indkomståret 2020 inden 1. februar 2021. Alternativt må…

Lønkompensation i forbindelse med Covid-19

Skal du søge lønkompensation i forbindelse med Covid-19? I forbindelse med den nationale nedlukning fra d. 9. december 2020, blev ordningen for lønkompensation åben for alle virksomheder i Danmark. Alle virksomheder kan derfor søge denne ordning, hvis de opfylder betingelserne for at opnå kompensation. Betingelserne vil jeg komme ind på længere nede i artiklen. Da…

Skal du ansætte EU-/EØS-statsborgere?

Ansættelse af EU-/EØS statsborgere Vil du gerne ansætte en udenlandsk medarbejder fra et EU-/EØS-land, der ikke har skattekort osv. I Danmark, skal du gøre følgende: Udarbejde ansættelseskontrakt Udarbejde en ansættelseskontrakt og evt. en boligkontrakt. Ansættelseskontrakten skal gælde for mere end 12 uger, med en arbejdstid på minimum 12 timer ugentligt for at medarbejderen kan blive…

Restskat for 2020

Skal du betale restskat for 2020? Skal du betale restskat for 2020? Bemærk at både ‘dag-til-dag’ renten samt renten på procenttillægget er faldet sammenlignet med 2019-satserne.   Frivillig betaling af restskat Betales restskatten for indkomståret 2020 fra den 1. januar 2021 og derefter, skal du betale en rente. Renten i perioden 1. januar 2021 –…