Skatteråd inden nytår

Gode skatteråd inden nytår   Kan der være nogle skattemæssige overvejelser man med fordel kunne overveje i december måned? JA, man kunne overveje følgende: 1. Restskat/ – arbejdsmarkedsbidrag Har du restskat for indkomståret 2020, kan denne indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2021, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales…

Elina Østergaard Goul revisorassistent

Personalegoder – hvornår skal man beskattes?

Har du styr på hvornår man skal beskattes af personalegoder? Et personalegode er et gode, man som arbejdsgiver betaler, og man som ansat kan bruge privat. Men hvilke personalegoder er skattefrie og hvilke er skattepligtige?   Personalegoder som skal beskattes De mest almindelige personalegoder er fri kost og logi, fri telefon og fri bil, disse…

Skal familien have store julegaver?

Store julegaver til børn og børnebørn i år? Planlægger du at give store julegaver i år og derfor overvejer at sælge nogle af dine aktier? Er du folkepensionist, kan det få større økonomiske konsekvenserne end blot skatten af gevinsten på aktierne. Det kan nemlig også betyde, at du skal tilbagebetale hele eller dele af dit…

Tab på debitorer

Har du kunder der ikke betaler deres regninger? I disse tider, hvor mange har det økonomisk svært, kan det knibe med at betale regningerne. Hvis din virksomhed har en kunde, som ikke betaler for udført arbejde, tjenesteydelser eller en vare, har virksomheden et tab på en debitor. Virksomheder, der har betalt moms af deres salg,…

skattefrie gaver til medarbejdere

Julegaver – hvad er reglerne?

Kender du reglerne, når det gælder julegaver til dine medarbejdere? Arbejdsgiver må give sine ansatte gaver og påskønnelser til en værdi op til 1.200 kr. skattefrit pr. medarbejder årligt. Julegaver må dog ikke overstige 900 kr. Man skal være opmærksom på, at gavekort kan både være skattepligtig og skattefri for modtageren afhængig af typen. Gavekort…

Arbejdsmiljøet – har du styr på det?

Arbejdsmiljøet – har du styr på det? Har du styr på arbejdsmiljøet i din virksomhed? Det kan være en god idé at få tjekket op på om du har styr på arbejdsmiljøet i din virksomhed. Der skal laves en ArbejdsPlads Vurdering (APV), mindst hvert tredje år. APV’en skal følges op af handlingsplaner om hvordan man…

Kan dine opsagte medarbejdere få dagpenge?

Kan dine opsagte medarbejdere få dagpenge? Som følge af Corona-virussen har mange arbejdsgivere allerede været nødt til at opsige deres medarbejdere, og der kommer sandsynligvis flere opsigelser til det næste stykke tid. Mange lokale virksomheder er eller bliver ramt af ordrenedgang/manglende arbejde, ligesom minkerhvervet er hårdt ramt. Herunder kan du se, hvad der skal til…

Skatteråd Landbo Limfjord

Skattebetaling for kapitalselskaber

Har du styr på skattebetalingen for dit kapitalselskab? Senest fredag den 20. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2020. Acontoskatten i 2020 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusiv skattetillæg fra 2019 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i…