Skal dit IVS overleve eller lukkes?

Iværksætterselskaber er afskaffet Selskabsformen iværksætterselskab (IVS) er afskaffet pr. 15. april 2019. Eksisterende IVS’er skal omregistreres eller lukkes, og det er ikke længere muligt at oprette nye IVS’er. Har du et IVS, så skal du nu tage stilling til, hvorvidt selskabet skal omregistreres til et anpartsselskab (ApS) eller lukkes.   Skal iværksætterselskabet overleve, så skal…

Åh nej, min medarbejder er syg – hvad gør jeg nu?

Hvis din medarbejder bliver syg og ikke kan passe sit normale arbejde, skal medarbejderen give besked om sygefravær hurtigst muligt og normalt senest 2 timer efter den normale arbejdstids begyndelse. Fastlæg med fordel regler i ansættelseskontrakt Det er en rigtig god idé at fastlægge reglerne omkring melding af sygdom i f.eks. ansættelseskontrakten. Arbejdsgiveren kan kræve…

Udnyt fradragsmulighederne

Udnytter du dine fradragsmuligheder? Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto inden d. 15. maj, hvis du vil have fradrag i 2018. De midler som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 25 %. Hvis du betaler topskat i dag, kan det være en bedre løsning at indsætte…

Den nye ferielov fortsat…

Hvorfor bliver der indefrosset penge? Der vil være en overgangsperiode fra 1. september 2019 til 31. august 2020, hvor vi afholder ”gammel” ferie, samtidig med at vi optjener ferie, jf. nedenstående figur. Hvad er det for noget med de feriepenge der bliver indefrosset? Hvorfor kan vi (lønmodtageren) ikke bare få feriepengene udbetalt? Hvad sker der…

Den nye ferielov

Den nye ferielov, hvad er det lige den betyder for den enkelte? Vi har flere arbejdsgivere, der ringer ind og er i tvivl om, hvordan den nye ferielov kommer til at påvirke den optjente ferie fra 1. september 2019. De vil derfor gerne vide, hvad de skal være opmærksomme på. Læs med nedenfor, hvor vi,…

Streng indkøring betaler sig

I Landbo Limfjord har vi fokus på, at systematisk indkøring af nye medarbejdere kan ses på bundlinjen. Vore medarbejdere er glade for den stringente opfølgning og det fokus, vi dermed har på, at nye kolleger kommer godt og hurtigt fra start. Gælder det samme egentlig ikke for dig og din virksomhed…?   Du vil som…

APV i små virksomheder

Selvom du har en mindre virksomhed med få ansatte skal I stadig lave en APV. APV’en kan udføres på mange måder, både skriftligt og mundtligt. Alle virksomheder med ansatte skal lave en APV. APV står for Arbejds Plads Vurdering. APV’en skal laves for at sætte fokus på arbejdsmiljøet i virksomheden. Når APV’en skal udarbejdes skal…